مسافرت شازده کوچولو - دل نوشته های یک پسر خوب
جمعه 30 مهر‌ماه سال 1389

مسافرت شازده کوچولو

با صدا تیک تیک ساعت ، غروب میکنم 

تا لحظه آخر  

صدا گنجشکها گنگ و نامفهوم 

نمیدانم چرا سازم همراهی نمیکند 

 

 

 

تازه از راه رسیده بود ، شازده کوچولو رو میگم 

کلی سوغاتی آورده بود ، برای همتون 

فقط خسته بود 

گفت فردا شب کادوها رو براتون باز میکنه

فکر کنم همه رو میخواد سوپرایز کنه 

.........................