شازده کوچولوی پاک - دل نوشته های یک پسر خوب
سه‌شنبه 4 آبان‌ماه سال 1389

شازده کوچولوی پاک

از زمین آموختم سخت و سخاوتمند باشم 

از آسمان آموختم که بزرگ و بینهایت باشم 

از پرنده آموختم سبک بال و آزاد و رها باشم 

از دریا آموختم زیبا اما عظیم و با هیبت باشم 

از رودخانه و جوی آموختم روان و درحرکت باشم 

از درختان آموختم که آغاز هر فصل پر میوه باشم 

از ماهی آموختم در تنگ شیشه دلتنگ دریا باشم 

از .................. 

از شما چه بیاموزم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  

 

 

میدانم که هر لحظه با منی ، با هر دم و بازدم 

با هر خنده و گریه ، در خواب و بیداری  

همیشه برای تو مینویسم ، برای تو تا بدانی که هر لحظه با تو هستم 

تو را دوست دارم نه به خاطر رویاهایت بلکه بخاطر روح بزرگتر از دریا و آسمانت 

صدای خندهایت را هنوز میشنوم ، چه پاک و بی آلایش 

نگاه ژرفت که تا اعماق درون نفوذ میکند ، چه پاک و ساده و معصوم مینگری 

شازده کوچولوی من