شازده کوچولو و ...... - دل نوشته های یک پسر خوب
چهارشنبه 19 آبان‌ماه سال 1389

شازده کوچولو و ......

میخوام از این شهر برم ، دلم هوای اون دور دورا رو کرده  

 

جایی که بوی خاک میده ، که آدمهاش به زمین فکر میکنن   

 

بازم امروز آدمهای تکراری ، روزهای تکراری ، حرفهای تکراری .......      

 

 زندگی شیرینه ، آدمها نازنین و دوست داشتنی ، روزها پر از اتفاقات قشنگ   

 

دنبال کمی غصه و غم هستم ، مردم از خوشی و سرخوشی     

 

تار و پودم از عشقی در حال پوسیدن است که در آغوشم نیست  

       

عشقی که چون سراطان در حال پیشروی در قلب و وجودمه ، مثل ایدز       

 

دارم توی دلم داد میزنم ، کسی میشنوه ؟؟؟؟ 

 

 

 

بیچاره شازده کوچولو ، امروز سرش کله رفت 

 

فکر ممیکرد همه دوستش دارن و برای خودش میخوانش  

 

ولی حیف که دروغ بود