شازده کوچولو چیزهای جدید - دل نوشته های یک پسر خوب
دوشنبه 24 آبان‌ماه سال 1389

شازده کوچولو چیزهای جدید

تو هم زخم بر زخم میزنی ، خدای من 

 

شبها و روزهایی که میگذرد بی ثمر به امید بخشندگی و جود و احسان 

ولی مرا چه حاصل از این .....     

           

************************************   

                   

توهم روزهای بی کسی باز در قاب شیشه ای اتاقم ، بر من لبخند میزند   

 

دیگر توانی نیست در رفتن و نایی نمانده در ایستادن  

 

اگر مانند غروب باشم ، چگونه مرا به تماشا مینشینی ؟   

         

اگر مانند طلوع باشم ، برای دیدنم بیدار میمانی ؟   

 

صدای زمزمه های بی کلام در زندگیم ، مانند موج بر سخره های دور از ساحل   

  

قلب زخمی را التیام است ، قلب درد گرفته را تسکین است ، اما ...   

 

اما قلب شکسته را چه درمان است  

 

تو بگو  

 

 

 

یه روز دیگه گذشت و شازده کوچولو یک روز بزرگتر شد 

 

میدونم که امروز خیلی چیزها یاد گرفته ، هر وقت یه چیز جدیدی یاد میگیره ، چشماش برق میزنه   

 

امروز یاد گرفت که برای رسیدن نباید تعلل کرد و کار امروز رو نباید به وقت دیگری موکول کرد  

 

شور و شوق زندگی رو توی حرفاش توی چشماش میشه دید 

 

ای کاش منم مثل اون بزرگ و بی انتها بودم