شازده کوچولو و خوابای خوب - دل نوشته های یک پسر خوب
پنج‌شنبه 27 آبان‌ماه سال 1389

شازده کوچولو و خوابای خوب

شور و حال زندگی در اعماق تاریکی دل در حال سو سو کردن است     

 

برای تو میخوانم ، برای تو مینوازم ، تا بیایی برای دیدن رویاهایم ، در تاریکیهای مطلق زندگیم      

 

تو را میبینم که در حال ، نظاره تنهایی هایی هستی که به تاریکی شب ختم میشود         

 

ای کاش همیشه بودی تا میدیدی بی تابی این دل درحال سرودن شب را      

 

چگونه میشود بی تو ادامه داد این سرزنشها را ، این حقارتها و این دل رنجور در حال فریاد را      

 

به که شکایت برم ، در حالی که هیچ صدایی نیست تا با آن غرور خود را ویران کنم         

 

باز خواهم گفت از تو ، ندانستم که چرا باید رفت برای رسیدن ، شاید برای رسیدن به تو       

 

تنهایی شب شاید امیدیست برای فردایی بهتر ، ولی امیدی نیست به روشنایی بیشتر        

 

همیشه چشم میدوزم به تاریکی شب ، شاید در آن ظلمات ، کسی نورانی پیدا شود 

 

شاید ......        

 

 

 

 

امروز سرحال و شاد از خواب بلند شد شازده کوچولو           

 

مثل اینکه دیشب خوابهای خوبی دیده بود ، آخه با لبخند بیدار شد          

 

خوابهای خوبی که منم آرزوی دیدنشون رو دارم 

 

ای شازده کوچولوی من 

 

کمی از اون خوابای کودکانت رو به ما هم بده