شازده کوچولو و روز خوب - دل نوشته های یک پسر خوب
جمعه 28 آبان‌ماه سال 1389

شازده کوچولو و روز خوب

دنیایی خواهم ساخت بدون نفرت رنج و عذاب و غصه و درد      

                     

زمزمه های تاریکی شب در حال سو سو کردن است ، در تنگنای غروب پائیزیم                  

                

چه زود فراموش میکنیم روشنایی روز را و با آغوش گرم به پیشواز تاریکی                          

                  

لحظه های سکوتم را با نگاهت پر میکنم ، چه صادقانه مینگری                                                  

                

ای کاش لحظه ای درنگ میکردی ، حرفها دارم از دل تاریکیهای زندگیم             

              

میخواهم تلسم را بشکنی ، پس برای نجاتم لحظه ای درنگ .........              

                

وقتی بالهای پروازم شکست ، باید میدیدی چگونه بر زمین خوردم            

                    

ای کاش صدای شکستن  در تاریکی مطلقم را میشنیدی               

                     

چقدر سخت است انسان باشی و پرواز کنی             

                       

چقدر سخت است            

        

 

 

 

امروز روز بازی بود برای شازده کوچولو  

                     

فقط از در و دیوار بالا میرفت ، امروز خیلی شیطونی کرد             

                  

ادای پرنده ها رو هم در میاورد 

              

فکر کنم هر شب خواب پرنده ها رو میبینه 

                

شایدم دلش برای پرواز به ستارش تنگ شده باشه 

                       

فقط میدونم امروز براش روز خوبی بود