شازده کوچولو و تغییرات اساسی - دل نوشته های یک پسر خوب
دوشنبه 1 آذر‌ماه سال 1389

شازده کوچولو و تغییرات اساسی

ای روح سرگردان من لحظه ای خاموش باش ، شاید صدای آشنایی را بشنوم 

                                                                     

در به دری هم دنیا و عالمی دارد ، باید شکافت لحظات را تا به عمق سرگردانی رسید  

                                                                                      

دربه دری ستاره های تک خال زندگیم ، در های و هوی متشنج نگاههایم   

                                                                                

ساده و بی آلایش از کنارت میگذرم ، تو مرا ندیدی  

                                                                

من با نگاهم التماست کردم ، تو فقط خندیدی و سر به زیر داشتی 

                                                                           

پرنده ای اگر کنار اتاقم لانه کرده بود ، دیگر خانه اش ویران است 

                                                                     

زود و بی صدا از کنار پنجره عبور میکنم ، شاید هنوز آنجا باشد  

                                                                           

دیگر تاب شنیدن و دیدنش را ندارم ، پرواز کرد و برای همیشه رفت  

                                                               

پرنده کوچک پنجره اتاقم  

                                                              

                 

                                          

                

روز خوبی بود ، با شازده کوچولو اختلاط کردم ، بحث کردم و غیره و غیره و .... 

                                                                                            

فکر کنم لازمه اینکارا ، هم برای خودم هم اون 

                      

شازده کوچولوی من در حال تغییر هستش ، اینو حس میکنم 

                                            

توی صداش و نگاهش ، توی قلبش و افکارش   

                    

مطمئنم که اشتباه نمیکنم ، اون داره تغییر میکنه 

                                

فقط چشم به فردا دوختم ، امیدوارم که ........