شازده کوچولو در تاریکی مطلق - دل نوشته های یک پسر خوب
دوشنبه 15 آذر‌ماه سال 1389

شازده کوچولو در تاریکی مطلق

این بار برای خودم مینویسم ، از زندگی آینده ای که همین فرداست 

                                                                         

از آدمایی که عشق هیچی نمیدونن ، عشق براشون یه خیابون بن بست یا یکطرفه هستش 

                                                                       

فقط میگن ما هم عاشقیم ، عاشق ............. 

                                                                           

تا حالا دل به هیچ کس نداده بودم ، میترسیدم از خودم ، از دیگران 

                                                                        

میترسیدم له بشم ، نابود بشم  

                                                                

خواستم فقط یکبار توی زندگیم نترسم ، از خودم ، از دیگران 

                                                                

ای کاش باز هم ترسیده بودم  

                                                          

امروز له شدم ، نابود شدم برای همیشه 

                                                               

دارم میرم توی تاریکی مطلق ، خودم ، زندگیم ، افکارم ، رویاهام ، حتی موبایلم 

                                                                  

میخوام صبح که از خواب بلند شدم یه لجن باشم ، یه آشغال ، یه کثافت 

                                                    

آخه آدما خودشون خواستن 

                                                                   

آخه آدما ، لجن ، آشغال و کثافت رو دوست دارن 

                                                                      

دیگه احساسی ندارم ، به هیچ چیز و هیچ کس 

                                                          

دیگه هیچ عشقی منو ارضا   نمی کنه 

                                                       

هیچ عشقی 

                                                              

                                                 

                                                            

                                                                 

شازده کوچولو امروز فهمید به درد هیچکس نمیخوره ، برای هیچی ساخته نشده ، من بهش نگفتم ، بهش گفتن 

                                                       

شازده کوچولو تموم شد ، از بین رفت برای همیشه 

                                                         

امروز له شد ، نابود شد ، خودش ، غرورش و هر چی که داشت 

                                     

رفت به تاریکی ، تاریکی مطلق ، دیگه هیچ کس اونو نمیبینه