یه تجربه جدید - دل نوشته های یک پسر خوب
سه‌شنبه 7 دی‌ماه سال 1389

یه تجربه جدید

وقتی چشمام و میبندم تا چیزی بنویسم ، یه حس خواست بهم دست میده ، نمیدونم چیه ولی خیلی دوست دارم لمسش کنم  

                                                                             

سخت نیست ، گرفتن دستای آدما ، شاید اکراه داره برای بعضیها  

                                                                                   

بهونه ای برای از دست دادن ندارم ، آخه همه چیز رو اینجا باختم ، باور نداری از نوشتهام بفهم 

                                                                         

هر شب ، یه وقتی برای سمپاشی افکارم میزارم ، تا شاید از یادم زدوده بشه ، ولی از ویروس ایدز هم بدتره 

                                                           

بگذریم ، از این حرفا  

                                                                     

زشتیها و زیبایی های زندگی رو میشه به وضوح دید ، اصلا هم چشم بصیرت نمیخواد  

                                                                                                   

جالب بود برام امروز ، تجربه جدید ، افکار و دیدگاههای جدید ، از یه منظر و موضع دیگه  

                                                                        

شکستن و زمین زدن دیگران کاری نداره ، تا حالا دور و وریات رو دیدی یا اصلا احساسشون کردی  

                                                                  

امروز فهمیدم که واقعا ناقص هستم ، احساساتی و زودباورم هنوز ، شاید یه خصلت یا یه عیب بزرگ باشه ، هر چی هست بهش افتخار میکنم ، که یه رنگم 

                                                                                  

فکر میکنم باید آدما رو وارونه دید ، شاید خنده دار باشه ولی میخوام امتحانش کنم 

                                                                        

سرشت و ذاتم ، داره صدام میکنه فکر کنم موقع رفتن باشه  

                                                                 

آغوش باز میکنم برای رسیدن بهش ، احمقانه هست ، ولی این کار رو میکنم