شطرنج زندگی - دل نوشته های یک پسر خوب
یکشنبه 19 دی‌ماه سال 1389

شطرنج زندگی

توی صفحه شطرنج زندگی یه سربازیم ، تلاش میکنیم تا زنده بمونیم برای دفاع و حمایت از اونی که براش سوگند وفاداری خوردیم 

                                                

اولین باری که صفحه شطرنج رو دیدم ، واقعا گیج شده بودم ، نمیفهمیدم چرا همه خودشون رو فدا میکنن برای یک نفر

                                                                          

از اون سالها زیاد نمیگذره ، ولی تازه میفهمم  که این فدا کاری برای چی بوده و هست

                                                                                 

خسته نمیشه اون سرباز ، از اینهمه تلاش

                                                                               

نگاه کن به خودت ، توی آیینه گذشتت ، ببین چندتا دل شکستی و چندتا آدم رو اعدام کردی 

                                                             

حق زیستن ، حق مردن ، رفتن و کشتن و خاموش شدن ، دیگه تکراریه برای نفس کشیدنم

                                                             

دوباره افکارم رو میخورم ، تا گرسنگی احساساتم روحم رو قربانی نکنه برای سیر شدن  

                                                                                

مطرود از اجتماعی که لجنه 

                                                                        

صدای نبضش ، دیگه به گوش نمیرسه ، شاید دوباره اسیر نفسه 

                                                                            

آزادی افکارم رو ، یه بار دیگه جشن میگیرم توی حصار تنم ، تو هم دعوتی    

                                                                 

توی شطرنج زندگی اونی که مات میکنه باخته و اونی که پات میکنه برده 

                                                                       

تو دوست داری چطوری بازی رو تموم کنی