چرت نوشته های یه شاهد - دل نوشته های یک پسر خوب
جمعه 24 دی‌ماه سال 1389

چرت نوشته های یه شاهد

دیدگاههای مثبت ، باورهای جوانه زده 

                                                       

برو و اصلا فکرشو نکن  

                                                                    

لحظه به لحظه ، باید زیرو رو کرد ، خنده باید کرد   

                                                                   

فهمیدن ، اینکه افتخاری نیست ، گفتن از چیزی

                                                 

وحشت از رفتن  

                                                                  

صدای پاهات ، عطر تنت  

                                                           

لذت رفتن و زیر بارون بودن و چترهای باز 

                                                               

بوی سرد تنت ، اشتیاق دیدن لحظه ها 

                                                                

بعد از اینهمه 

                                                 

مرگ تدریجی لحظه ها رو ، توی سکوت  

                                                   

جای تو یکی اینجا خالیه 

                                                                 

وقتی نیستی ، اینجاست امن و امان 

                                                   

قول نمیدم بهت ، چون دیگه ارزشی توی قول نمیبینم 

                                                         

میدونم که یه روز میای  

                                                              

به آرزوم میرسم ، دیگه امن نیست برام ، چشمات 

                                                  

راهها دور میشن ، من میدوم ، دیگه دیر شده برای رسیدن