سال نو مبارک - دل نوشته های یک پسر خوب
دوشنبه 1 فروردین‌ماه سال 1390

سال نو مبارک

                                                                                                 

یا مقلب القلوب و الابصار     

                                                                                        

یا مدبر اللیل و النهار    

                                                                                                 

 یا محول الحول و الحوال     

 

حول حالنا الی احسن الحال  

 

 

 

عید باستان ایران زمین بر همه زرتشتیان   

                                                                                            

و دوستان گرامی مبارک باد