خدایا عاشقتم - دل نوشته های یک پسر خوب
دوشنبه 1 فروردین‌ماه سال 1390

خدایا عاشقتم

                             

تنهایی رو دوست دارم چون خدا توی تنهاییم پرسه میزنه و من رو وسوسه میکنه