خسته ام - دل نوشته های یک پسر خوب
جمعه 27 خرداد‌ماه سال 1390

خسته ام

 

 

امروزم را دریاب 

                    

                           

شاید فردا دیگر نباشم