باز فریاد میزنم - دل نوشته های یک پسر خوب
پنج‌شنبه 9 تیر‌ماه سال 1390

باز فریاد میزنم

 

 

علفهای هرز افکارم 

                                                  

جنگل احساساتم 

                                                     

در بیکران افقهای گم شده قلبم 

                                               

باز فریاد میزنم 

                                              

شاید وقت رفتن دوباره است 

                                                              

چشمانم را میبندم 

                                       

باز غوطه ور میشوم 

                              

با دردهای خسته هر شبم 

                                                       

باورهایم را فراموش کرده ام 

                                              

زندگی را در شراب نگاهم شستشو میدهم 

                                               

روز دیگر خواهم رفت 

                                                       

روز دیگر خواهم ایستاد 

                                                               

فریاد خواهم زد 

                                                          

هیچ کس را باور نکن ، زندگی پوشالیست