نوش دارو - دل نوشته های یک پسر خوب
جمعه 21 مرداد‌ماه سال 1390

نوش دارو

                                       

نوش دارو 

                                                                 

ترس مهتاب  

                                                                         

گم میشوم تا بینهایت   

                                                                           

جایی که خورشید صبحها غرب میکند  

                                                                                 

دلتنگی شبنم را باور میکنم 

                                                                

حکایت برگهای خشک پاییزیست  

                                                                   

دلهرهای صبح را احساس میکنم  

                                                             

جایی که سکوتم را میشکند  

                                                              

غرق در پرواز افکار پوچم  

                                                                                       

مثل هر شب  

                                                                          

گنگ میپیچم تا صبح  

                                                                         

ذکر رویاهای دیرین  

                                                     

آغاز صبح