وصله های تنهایی - دل نوشته های یک پسر خوب
چهارشنبه 25 خرداد‌ماه سال 1390

وصله های تنهایی

صدای شکستن بلورهای دلتنگی

صدای شکستن باورهای تکرنگی 

                                                     

کوهستانی از درد و بردباری

در تماشای روزهای رفته  

                                                       

آنقدر زندگی را مرور کرده ام

تا فراموش کنم ،‌ فردای رویاهایم را 

                                                        

آنقدر فراموشی را تکرار کرده ام

تا گم کنم ، دلتنگیهای شبنم قلبم را 

                                                                   

آنقدر تنهاییهایم را وصله کرده ام

تا فراموش کنم ، بیقراریهایم را 

                                                           

تا دستهایم پینه بندد

تا استوار گردم 

                                                                

با اشکهایت پاک کن

دردهای دوریم را 

                                                               

زندگی را از سر میگیرم

خستگی را بهانه میکنم 

                                                         

در تنهایی و افکار خود میپرم

تا آسمان تار را فراموش کنم 

                                                                          

در سراشیبی احساساتم

آرام و بی صدا

مثل هر شب

تنها و بی کس 

میشکنم