مرا فراموش کرده ای - دل نوشته های یک پسر خوب
یکشنبه 25 فروردین‌ماه سال 1392

مرا فراموش کرده ای


این منم ، با تمام رویاهایم 

 

ایستاده ام ، ایستادگی میکنم 

 

زندگی را دوره میکنم 

 

رختهای چرک افکارم را

 

ذهن خالی از بودنم را

 

پوچ میشوم گاهی 

 

شبهایم را با تو میگویم 

 

تویی که زندگی را میکاوی 

 

اندازه دردهایم را میدانی 

 

فرار میکنی از رویای شیرینم 

 

مرا جستجو کن  

 

ارزش زمان را از دست داده ای 

 

شاید فراموش کرده ای 

 

ذهن خاموش افکارم را