زندانی - دل نوشته های یک پسر خوب
یکشنبه 2 بهمن‌ماه سال 1390

زندانی

                         

کفشهای کهنه دلم را ، بر دیوار خاطراتت آویزان میکنم 

                                                                    

پر از گلایه های تکرارم 

                                                                

غرق در دنیای پوشالی

                                                                           

زندانی افکار خویشم 

                                                                              

با هر نفسی ، زندگی را آرزو میکنم   

                                                   

......................................

                                                            

تحمل تنهایی و رنج بیگانه بودن با آدمهای پوشالیتر از رویاهایم