خسته شدم - دل نوشته های یک پسر خوب
سه‌شنبه 4 مرداد‌ماه سال 1390

خسته شدم

                                                        

خسته شدم
با کوله باری از گذشته تاریک  

                                                                 

خسته از گم شدنهای پی در پی
غرق در ابرهای سرد زمان  

                                                                 

خسته از تکرار روزهای آینده
با شراب تلخ روزهای آینده  

                                                                      

خسته از احساس تکرار زمان
لذت راه رفتن در اوج زمان  

                                                                                                  

سرزمین دور ، رویایی دورتر
خسته ام ، از فرداهای دورتر