ساحل تنهایی - دل نوشته های یک پسر خوب
جمعه 19 فروردین‌ماه سال 1390

ساحل تنهایی

ارواح سرگردان 

                                                                        

کوههای بلند تنهایی  

                                                                                                                     

پرنده ای بی آشیانه 

                                                                  

درختهایی که توی باد به رقص درمیان

                                                          

افکار مغشوشی که سر به مهر دروغ پردازی ، سجده میکنه

                                                       

دستهای بی جان مرده ، برای خودش ، توی جزیره بی کسی ، نقشه قلبش رو میکشه 

                                                                 

شاید یه روز یکی اون رو پیدا کنه  

                                                        

بازم سکوت شب همشون رو غرق میکنه

                                                      

صدای آدمی که توی ساحل تنهاییش داره آفتاب میگیره 

                                                                  

غرق تماشای موجی که با افکار آدمهای مرده به ساحل میکوبه و خاطراتشون رو تداعی میکنه

                                                    

میدونم که اینجا فقط یه ساحل داره 

                                                                    

فقط یه ساحل 

                                                           

ساحل تنهایی